Oznamujeme Vám, že e-shop bol presunutý na stránky dodávateľa produktu www.renojava.sk. Všetky odkazy na nákup produktov ZINGA sú presmerované na nový e-shop.

ZINGALU - Charakteristika produktu

ZINGALU je jednozložkový, vysoko výkonný samostatný náter, bohatý na organický zinok. Obsahuje 90 % ultra čistého zinku (ASTM D520 typ III) a 4 % hliníkových vločiek v suchom filme, ktoré poskytujú dlhodobú katódovú ochranu železných kovov. Hliníkové vločky ponúkajú bariérovú ochranu a svetlú farbu, ktorá zodpovedá farbe pozinkovaných povrchov. Preto je ZINGALU ideálny na opravu poškodených alebo starých pozinkovaných (hot-dip) alebo ZINGOU ošetrených konštrukcií. Môže sa aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním na čistý a drsný podklad v širokom spektre atmosférických podmienok. ZINGALU je tiež dostupný ako aerosól a je v ponuke ako Zingaluspray.

zingalu__1

 

objednať zingalu

UNIKÁTNY SYSTÉM

ZINGALU sa používa len ako samostatný systém, aplikovaný v maximálne 2 vrstvách, aby sa dosiahol celkový maximálny DFT 80 až 160 μm. Tento systém sa dôrazne odporúča kvôli ľahkej údržbe. V čase, keď sa ZINGALU obetuje kvôli katódovej ochrane a reakcii s vonkajšími prvkami, vrstva sa stane matnejšou a tenšou. Novú vrstvu ZINGALU je možné aplikovať priamo, na riadne pripravený povrch  a znovu naplní predchádzajúcu vrstvu ZINGALU. DFT ZINGALU, ktorý sa má aplikovať, závisí od zostávajúcej vrstvy ZINGALU.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Tekutý produkt

Zloženie              zinkový prášok, aromatické uhľovodíky, pojivo, hliníkové vločky (bez odlupovania)

Hustota               2,46 kg/dm³ (± 0,06) pri 20 °C

Obsah pevných častí      80 % hmotnostných (± 2 %); 63 % objemových (± 2 %)

Riedenie             Zingasolv

Bod vzplanutia  ≥ 40 °C – 60 °C

VOC       530 g/l

 

Suchý film

Farba     šedá s hliníkovým leskom

Lesk       matný lesk

Obsah aktívneho kovu 

hliník: 4 % (± 1 %) hmotnosti

zinok: 90 % (± 1 %) hmotnosti, s čistotou 99,995 %.

ZINGALU poskytuje plnú katódovú ochranu a vzhľadom na čistotu zinku zodpovedá norme ISO 3549

Špeciálne vlastnosti      

atmosférická teplotná odolnosť suchého filmu:

minimum: -40 °C

maximum: 120 °C s vrcholmi až do 150 °C

pH odolnosť pri ponorení od 5,5 pH do 9,5 pH

pH odolnosť pri atmosférických podmienkach od 3,5 pH do 12,5 pH

Vynikajúca UV odolnosť

Balenie 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg

Skladovanie       2 roky,  v originálnom a neotvorenom balení. Po tejto dobe, môže byť použitý po prehodnotení. Skladujte na chladnom a suchom mieste s teplotou medzi +5 °C až +25 °C.

Doba spracovateľnosti  ak sa ZINGALU zatvorí správne, môže sa aj naďalej používať

Výdatnosť a spotreba

Teoretická výdatnosť      pri 60 μm DFT    4,26 m²/kg alebo 10,5 m²/l

pri 120 μm DFT 2,13 m²/kg alebo 5,25 m²/l

teoretická spotreba        pri 60 μm DFT    0,26 kg/m² alebo 0,95 l/m2

pri 120 μm DFT 0,47 kg/m² alebo 0,19 l/m2

Praktická výdatnosť a spotreba  závisí na profile a drsnosti podkladu a na spôsobe aplikácie

Schnutie

Proces schnutia ZINGALU schne odparovaním rozpúšťadla. Tento proces je závislý od celkového WFT, náterov, teploty okolitého vzduchu (okolitého vzduchu a vlhkosti) a teploty oceľového povrchu.

Doba schnutia   pri 60 μm DFT a teplote 20 °C a pri dobre vetranom prostredí

prachosuchý       20 min.

suchý na dotyk  45 min.

suchý na manipuláciu     90 min.

úplne vytvrdený               po 24 hod.

Pretieranie 

aplikácia štetcom            1 hodinu po zaschnutí

Aplikácia striekacou pištoľou      30 min. po zaschnutí

Maximálna doba pretierania závisí od podmienok prostredia. Ak sa vytvorili soli zinku, mali by sa najprv odstrániť. Odporúčame aplikovať druhú vrstvu v ten istý deň.

Zjednotenie náteru

Každá nová vrstva ZINGALU sa zmieša s predchádzajúcou vrstvou ZINGALU tak, že obe vrstvy vytvoria jednu homogénnu vrstvu. Vrstva ZINGALU sa tak môže opäť naniesť pri znížení katódovej ochrany.