Oznamujeme Vám, že e-shop bol presunutý na stránky dodávateľa produktu www.renojava.sk. Všetky odkazy na nákup produktov ZINGA sú presmerované na nový e-shop.

Certifikáty

Za posledných 30 rokov prešla ZINGA testovaním v rôznych certifikovaných laboratóriách po celom svete. Všetky testy boli vykonávané podľa miestnych a medzinárodných noriem.
 
Najdôležitejšie certifikáty
 
 • ISO 12944: ZINGA® 2 x 90 μm DFT - C5 I/M (vysoký)
 • NORSOK M-501- syst. 1 a 7: ZINGA® 2 x 60 μm DFT
 • ASTM B-117 (Soľná sprcha): ZINGA® 2 x 90 μm DFT 4200 hodín testovania
 
Australian Paint Approval Scheme (APAS) – Austrália
Austrálska štátna agentúra pre regulácia náterových hmôt.
 
SGS Systems and Services Certification - Belgicko
Certifikát ISO 9001 pre manažment kvality.
 
NORSOK Certificate (COT nv) - Holandsko
ZINGA prešla 4 200 hodinami testovania ponorením v morskej vode podľa štandardu NORSOK M-501, rev. 5, systém 7.
 
Potential Performance Test – Holandsko
Test určenia galvanickej ochrany – výsledky preukázali aktívne správanie sa ochranného filmu (katodická ochrana poškodených, nenatretých alebo nie dobre natretých kovových povrchov).
 
Engineers India Limited - India
Certifikácia účinného náterového systému v rôznych koróznych podmienkach.
 
Det Norske Veritas (DNV) - Nórsko
Ballast Tank Test – testy v morskej vode, ZINGA splnila klasifikáciu B3 – veľmi účinná antikorózna ochrana.
 
Field Test (Sintef) – Nórsko
Päťročné testovanie panelov vystavených morským podmienkam – výborné výsledky.
 
Trial Protection of Crevices on Młyńskiebridges (Wrocław) – Poľsko
Crevice Corrosion Field Test – dopadol úspešne, ZINGA certifikovaná pre použitie na poľských mostoch.
 
British Board of Agrément (BBA) – Spojené kráľovstvo
BBA je najvyšší schvaľovací orgán pre nové stavebné produkty a inštalácie.
 
London Underground – Spojené kráľovstvo
Londýnske metro akceptovalo náterový systém ZINGA pre ochranu kovov.
 
Bodycote Materials Testing – Spojené kráľovstvo
Katodové testy dopadli s výsledkom – žiadne katodické odlupovanie.
 
NATO International Approval – medzinárodný certifikát
Zaručuje použitie náterového systému ZINGA pre armádne účely vo všetkých krajinách NATO.
 

Video 4 testov produktu ZINGA

 
Osvedčenia
 
ZINGA získala vysoko hodnotné osvedčenia potvrdzujúce unikátnosť náterového systému od národných inštitúcii a svetoznámych firiem.
 
 
 • Lloyd's Register (Schválené na použitie v prázdnych priestoroch)
 • Európske technické schválenie (Európa)
 • Schválenie APAS (Austrália)
 • Registrácia Petrobras (Brazília)
 • Schválenie Ministerstvom dopravy (Kanada)
 • Schválenie Českými dráhami (Česká republika)
 • Schválenie GASCO (Egypt)
 • Schválenie Spoločnosťou indických inžinierov (India)
 • Schválenie Statoil (Nórsko)
 • Schválenie CFE (Mexiko)
 • Schválenie Meralco (Filipíny)
 • Schválenie AgrementTechnic (Rumunsko)
 • Schválenie SWCC (Saudská Arábia)
 • Schválenie LandRover (UK)
 • Schválenie Crown's Castle (USA)
 
 
ZINGA dosahuje výborné výsledky v porovnávacích testoch so žiarovým zinkovaním. Nasvedčujú tomu aj testy v renomovaných inštitúciách, ktorých výsledky potvrdili technologické výhody a inovatívne vlastnosti náterového systému.
 
 • University of Ghent (RUG) - Belgicko
 • BNF FulmerResearch Centre – Spojené kráľovstvo
 • Forschungs- und Materialprüfungsanstalt Baden-Württemberg – Nemecko
 • South AfricanBureau of Standards (SABS) – Južná Afrika
 
 
Direction Départementale de l’Equipement – Service Maritime de la Vendée - Francúzsko
Veľmi zaujímavý test vykonaný na dvoch signalizačných bójach v oceáne. Jedna bola ošetrená Zingou, druhá klasickým žiarovým zinkovaním. Po štyroch rokoch neboli nájdene žiadne stopy hrdze na bóji natretou Zingou.
 
 
Časté použitie ZINGA systému sú oceľové výstuže konštrukcii.  
 
Steel Authority of India – India
Test slaným sprejom a ponorením – po roku testovania dosiahla ZINGA najlepšie výsledky v porovnaní s FBE (Fusion Bonded Epoxy) a žiarovým zinkovaním.
 
Amirkabir University Poly TechnicTehran – Irán
500 hodinový test soľným sprejom – bez vzniku hrdzi, olupovania sa či iného poškodenia.
 
Bend test at B-Holding – Belgicko (železnice)
Skúška ohybom materiálu v rôznych diametroch (ISO 1519) dopadla výborne – žiadne stopy popraskania, ohyb cez 20mm. ZINGA tým dokazuje podstatný rozdiel medzi žiarovým zinkovaním a náterovým systémom – ZINGA nepopraská.
 
University of Ghenta B-Holding (železnice v Belgicku)
Testovali ZINGA systém v spojení s betónom. Záver – je oveľa náročnejšie rozštiepiť betónový blok obsahujúci oceľovú výstuž ošetrenú ZINGA náterovým systémom.
 
 
Ako reaguje ZINGA s pitnou vodou? Veľmi podstatná otázka v priemysle získala pozitívne odpovede z troch krajín, čím sa ZINGA zaradila medzi unikátne produkty.
 
National Institute of Public Health – Poľsko
Testovanie náterového systému ZINGA vo vnútri nádrži s pitnou vodou dopadlo pozitívne – ZINGA bola schválená ako náterový systém pre plochy v kontakte s pitnou vodou.
 
Waterregulations Advisory Scheme – Spojené kráľovstvo
Test vplyvu na kvalitu vody podľa štandardov BS 6920 – voda bola analyzovaná na chuť, vzhľad, tvorbu mikroorganizmov, škodlivých látok a reakcii s oceľou. ZINGA uznaná ako vhodná pre kontakt s pitnou vodou.
 
EDF - Gaz De France – Francúzsko
Konštatovalo sa odporučenie náterového systému ZINGA pre plochy v kontakte s pitnou vodou.
 
 
ZINGA získava certifikáty, osvedčenia a uznania z priemyselných a odborných kruhov. Testovania sú krátkodobé i dlhodobé. Odborné poradenstvo pre náterový systém ZINGA zabezpečujú vyškolení pracovníci firmy Renojava s.r.o. – otázky adresujte na zinga@renojava.sk