Oznamujeme Vám, že e-shop bol presunutý na stránky dodávateľa produktu www.renojava.sk. Všetky odkazy na nákup produktov ZINGA sú presmerované na nový e-shop.

Kontakt

RENOJAVA

Predajňa RENOJAVA v Prešove

 

Distribútor pre Slovenskú republiku a Českú republiku. 

RENOJAVA s.r.o.
 
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovenská republika
 

IČO 317 27 077
IČ DPH SK2020524231

www.renojava.sk

Technický expert 

Ing. František Jaš, CSc 

Mobil +421 905 651 297

Email zinga@renojava.sk

 

Predavajúci a zodpovedný za eshop
 
RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
 
IČO 31727077
DIČ 2020524231
IČDPH SK2020524231
 
Číslo účtu: IBAN SK56 0200 0000 0000 7120 5572   BIC SUBASKBX
zapísaná v registri:Okresného súdu Prešov, vl.č.3022/P
 


Renojava s.r.o. - predajňa
 
 

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Slovenská republika

Otváracie hodiny

Po - Pia 08:00 - 16:30
Sobota 08:00 - 12:00 (počas sezóny)
 

Telefón +421 905 941 984

 

Ďakujeme, že navštívite našu predajňu.