Oznamujeme Vám, že e-shop bol presunutý na stránky dodávateľa produktu www.renojava.sk. Všetky odkazy na nákup produktov ZINGA sú presmerované na nový e-shop.

ZINGA - Charakteristika produktu

Antikorózna ochrana všetkých železných kovov studenou galvanizáciou (katodická ochrana) proti atmosferickým vplyvom. Opravy a údržba „bielych“ kovov - povrchov ošetrených zinkom a žiarovo zinkovaných povrchov. Účinná ochrana proti korózii všetkých kovových povrchov.

Galvanický systém ZINGA® je jednozložkový náter s 96% zinku v suchom nátere, ktorý poskytuje katodickú ochranu železných kovov. Je to unikátny systém a môže byť použitý aj ako alternatíva k hot-dip galvanizácií (zinkovanie ponorom v tavenine zinku), alebo metalizácií, ako základný náter v systéme DUPLEX alebo ako obnovovací náterový systém pre hot-dip galvanizáciu alebo metalizáciu. Možno ho aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním na čistý a drsný podklad v celej rade atmosférických podmienok. ZINGA® je tiež k dispozícií ako aerosól a je predávaná ako Zingaspray.

Zinga

AKTÍVNA GALVANICKÁ OCHRANA

Zinok v produkte ZINGA® pôsobí ako tzv. obe­­tovaná anóda a chráni oceľový podklad ešte lepším spôsobom ako žiarové zinkovanie. Pri agresívnom vonkajšom vplyve na povrch, tok elektrónov, ktorý má rozdielne potenciály medzi zinkom a oceľovým podkladom, bráni takto tvorbe korózie.

PASÍVNA OCHRANNÁ BARIÉRA

Akonáhle začne ZINGA® oxidovať, na povrchu ZINGY® sa pomaly vytvára vrstva soli zinku, ktorá zacelí povlak a zvyšuje takto bariérový účinok. Okrem toho existuje pomocná ochranná bariéra vo forme pojiva obsiahnutého v produkte ZINGA®, ktorá redukuje vyčerpanie zinku a poskytuje týmto dlhodobú ochranu.

ZINGA-aktívna-pasívna-ochrana

 

POUŽITIE ZINGA® SYSTÉMU

SAMOSTATNÝ SYSTÉM

ZINGA® poskytuje porovnateľnú ochranu ako konvenčné galvanické zinkovanie bez nutnosti použiť vrchný náter. Hoci je ZINGA® k dispozícii iba v sivej farbe (prirodzená farba zinku), vý­znam­nou výhodou je, že v prípade opravy poškodeného miesta môže byť znovu pretretá bez nutnosti dôkladnej predpovrchovej úpravy podkladu (viď str. 4: ZINGA® – znovuobnovenie). ZINGA® umožňuje dosiahnuť katodickú ochranu v rôznych situáciách, ako sú napr. rozmerné oceľové konštrukcie, ktoré nejde demontovať, či vzhľadom k rozmerom žiarovo zinkovať v kúpeli. Umožňuje zinkovanie konštrukcií, ktoré by sa inak poškodili teplom. Pre optimálnu ochranu odporúčame aplikáciu ZINGA® v dvoch vrstvách po 60 alebo 90 µm DFT.
 

AKO ZÁKLADNÝ NÁTER S VHODNÝMI VRCHNÝMI NÁTERMI

V prípade, že z estetického hľadiska nevyhovuje sivý odtieň systému ZINGA®, je možé použiť dodatočnú ochranu použitím kompatibilného vrchného náteru a tým dosiahnúť vyššiu životnosť. ZINGA® nezačne aktívne fungovať, pokiaľ nedôjde k porušeniu vrchného náteru alebo jeho korózii. V duplexnom systéme (aktívny + pasívny), by mala byť ZINGA® aplikovaná v 1 vrstve 60 – 80 µm DFT.
 

AKO ZÁKLADNÝ NÁTER (shop primer)

ZINGA® môže byť použitá ako základný náter (shop primer) v hrúke 30 – 40 µm. Veľkou výhodou je, že povrch nevyža­du­je v tomto prípade nové otryskávanie. Oce­ľo­vá konštrukcia môže byť natretá ďalším náterom ZINGA®, aby sa dosiahla katódová ochrana alebo inou kompatibilnou farbou!
Zingované oceľové konštrukcie je možné pri montáži zvárať a ohýbať.
 

OPRAVY OPOTREBOVANÝCH ALEBO POŠKODENÝCH ŽIAROVO ZINKOVANÝCH ČASTÍ

Pravdepodobne nejbežnejšie použitie ZINGY®, je na opravy poškodených častí, pretože vyžaduje nejjednoduchšiu prípravu povrchu. Princíp ochrany systémom ZINGA® je veľmi podobný konvenčnému zinkovaniu, takže pôsobí v úplnom súlade, keďže ide iba o rôzne formy zinku. Skôr ako vykonáte opravu poškodených, pôvodne zinkovaných častí, zbavte povrch bežných nečistôt a zinkových solí a môžete na prirodzene drsný a zvetraný pozink naniesť požadovanú vrstvu ZINGA®.

 

NA VÝSTUŽE BETÓNU (roxory)

Široko používaná v krajinách (napr. Irán, India, Saudská Arábia), kde je k dispozícii betón len v nižšej kvalite. Oceľové výstuže sa pred montážou a ponorením do betónu pozinkujú, čo zaisťuje ich výrazne zvýšenú ochranu pred koróziou bez toho, aby sa znížila ich pevnosť. Nedávne testy v troch nezávislých laboratóriách preukázali, že ZINGA® má minimálne dvojnásobnú ochranu proti korózii ako pozinkované alebo epoxidované výstuže.

 

 

OBJEDNAŤ ZINGU

 

Chemické a fyzikálne vlastnosti 

 
 

RELATÍVNA HUSTOTA

2,67 kg/dm3 pri 15°C

SUCHÝ EXTRAKT

80 % hmotnostných, 58 % objemových (ASTM D2697)

ODOLNOSŤ VOČI TEPLOTE

Od -40°C do +150°C

FARBA

Sivá (zinková)

 

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

3,62 m2/kg pri 60 µm DFT

BOD VZPLANUTIA

47°C

SKLADOVATEĽNOSŤ

Bez obmedzenia


 

Porovnanie: ZINGA® systém - žiarové zinkovanie - bežná farba

 

ZINGA®

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

ŽIAROVÉ ZINKOVANIE

 

FARBA

 

áno

Aktívna katódová ochrana

áno

nie

áno

Jednoduchá aplikácia na mieste

nie

 

áno

Obnova zinkovej vrstvy

áno

nie

áno

Pretierateľnosť

nie

áno

áno

Aplikácia v extrémnych podmienkach (vysoké, nízke teploty, vlhkosť)

-

nie/áno*

áno

Neobmedzená skladovateľnosť

-

nie

áno

Kontakt s pitnou vodou

áno

nie/áno*

áno

Prispôsobenie sa kovovej konštrukcii

nie

nie

áno

Zváranie natretej ocele

nie

nie

áno

Udržanie formy štruktúry počas aplikácie

nie

áno

 *Vyžaduje špeciálne farby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST ZINGA